Skip to main content

 

откриване на събитието от екип на ЦРЧР

Център за развитие на човешките ресурси организира Национално обучение на кариерни консултанти. Събитието бе открито вчера 23.11.2016 г. На него участниците ще бъдат запознати с възможностите на дейностите Euroguidance и Europass. Доц. д-р Силвия Цветанска изнесе лекция, в която разгледа целите на кариерното ориентиране не само на национално, но и на европейско ниво. Екипът е разделен в малки групи, в които се представят добри практики от различни сектори на кариерното консултиране. Обучението продължава до 25.11.2016 г., когато в края на работния ден на участниците ще бъдат раздадени сертификати.

в процес на работа

презентация 1

презентация2

презентация3

Екипът на ЦРЧР
24.11.2016г.