Skip to main content
Уважаеми посетители,

На 10-11 декември 2019г. Еврогайдънс България организира Национално обучение на кариерни консултанти, което се проведе в х-л „Силвър“, гр. София.

В него участваха кариерни консултанти от цялата страна. Участниците бяха представители на разнообразни области в кариерното ориентиране и консултиране – работещи с ученици в училища и в кариерни центрове в системата на образованието; кариерни консултанти във висши училища; кариерни консултанти от кариерни центрове на Агенцията по заетостта и др. Това придаде на обучението национален обхват и значимост на системно ниво. В обучението се включиха и четирима представители на Националната агенция за европейски програми и мобилност на Република Северна Македония.

През първия ден (10 декември 2019г.) обучението започна с официално откриване и приветствие от г-жа Вася Арсенова – главен секретар на ЦРЧР и Красимира Димитрова  – координатор на дейност „Еврогайдънс“. След това лекторският екип разясни целите на обучението, начинът, по който ще се работи и организацията по протичане на обучителната програма. Участниците представиха своя професионален профил чрез интерактивна техника и работа в малки групи.

По време на втория ден от обучението (11 декември 2019г.) бяха демонстрирани конкретни техники за кариерно ориентиране с различни целеви групи. Участниците получиха ценна информация и методически насоки как да ги прилагат в ежедневната си работа. Най-напред участниците бяха запознати с компонентите на цялостна програма за развитие на умения за управление на кариерата. При представянето на стъпките на програмата бяха разиграни практически ситуации и представени инструменти за кариерно ориентиране.

С цел обмен на опит бе представена игра за кариерно ориентиране, наречена „Моят кариерен път“, разработена от Фондация „Еду Компас“. Победителят от конкурса за успешни истории в резултат на кариерното ориентиране и консултиране в България – г-жа Теодора Миленкова от УХТ – Пловдив представи свой опит от работа със студенти. Невена Раковска от Фондацията на бизнеса за образованието направи преглед на иновативни проекти в сферата на кариерното ориентиране и консултиране и направи връзка с бъдещето на професиите и пазара на труда.

Споделеното от всички участници по време на обучението убеждава, че проведеното събитие е с висока добавена стойност за професионалното развитие на кариерните консултанти и има съществен принос за подобряване на системата за кариерно ориентиране на национално ниво.

С пожелания за Светли празници!

Екипът  на ЦРЧР

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]