Skip to main content

Тринадесетото поредно издание на форума „Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот” бе открито във Велико Търново. То се провежда в Корпус 5 на Великотърновски университет, а стартът му бе даден от ректора на великотърновската алма матер проф. Христо Бонджолов. Във форума участват общо 24 фирми, които предлагат свободни места за практика или на постоянен трудов договор. На събитието присъстваха още зам.-кметът на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев, директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново Обрешко Нечев, и работодатели. Фирмите, които участва в Националните дни на кариерата, са дошли тук, за да намерят млади, образовани и амбициозни хора. Център за развитие на човешките ресурси представи програма “Еразъм+“ и възможностите й, „Еuropass” документите , тяхното приложение, кариерно ориентиране и консултиране, което “Еврогайдънс” представя . По отношение на студентите – имате три основни ползи, които днес можете да придобиете. Първата е да си намерите работа или стаж, както и актуална информация на програми или инициативи. В национален мащаб средно 1 от 6 си намира работа в Дните на кариерата.

Екипът на ЦРЧР

29.03.2017г.