Skip to main content

Днес 05.04.2017г., в град Пловдив се проведе четиринадесетото издание на Национални дни на кариерата-добра кариера, добър живот 2017г. Изложението беше открито от Стефан Стоянов заместник-кмет „Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество“, Община Пловдив. Център за развитие на човешките ресурси беше сред 58-те организации, които представиха своята дейност. На щанда на ЦРЧР посетителите получиха информация и материали за Програма „Еразъм+“, комплектът с документи „Европас“ и възможностите за кариерно ориентиране чрез дейността „Еврогайдънс“.

Екипът на ЦРЧР

05.04.2017г.