Skip to main content

Днес, 19.04.2018г., Център за развитие на човешките ресурси проведе Междусекторна среща, обхващаща секторите: „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“.  Събитието започна с приветствия от страна на г-жа Татяна Калканова, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси, и госпожа Димка Михайлова, директор, дирекция „Акредитация, мониторинг и проверки“. Бяха представени онлайн инструменти за търсене на партньори, както и мрежата на Евридика. По време на събитието бяха споделени добри практики  от бенефициенти по програма „Еразъм+“ и се създадоха предпоставки за бъдещи партньорства.