Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира конференция със съответните заинтересовани страни от европейската кредитна система „ECVET”. Събитието се проведе на 17 октомври 2019г. в гр. София в сградата на ЦРЧР на ул. „Граф Игнатиев“ 15.

Конференцията официално бе открита от г-н Петьо Кънев, изпълнителен директор на ЦРЧР и г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО.

На събитието присъстваха национални ECVET експерти, представители на националната агенция за професионално образование и обучение, на професионалните гимназии, работодатели и университетски представители. Конференцията беше ориентирана към партньорството между всички страни като чрез презентации и дискусии бяха представени политиките, практиките и статистиките в областта на професионалното образование и признаването на професионални квалификации.

 

Екипът на националните ECVET eксперти към ЦРЧР