Skip to main content

Откриване на събитието от изпълнителния директор на ЦРЧР г-жа Татяна Калканова.21

Център за развитие на човешките ресурси, с любезното съдействие на домакините от Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ проведе събитие „Информационни дни и подобряване на административния процес по Програма „Еразъм+“ , сектор „Висше образование“. Събитието бе открито от Изпълнителния директор на Център за развитие на човешките ресурси г-жа Татяна Калканова. Един от официалните гости – Галина Карамалакова от Изпълнителната Агенция за образование, аудио-визия и култура, представи подробна презентация за съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“. Проф. д-р Милен Балтов от Бургаски свободен университет, Елена Тодорова от Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ и Невена Добрева от Икономически университет – Варна споделиха добри практики в изпълнението и администрирането на мобилности между програмни и партниращи държави (КД107). Доц. д-р Маруся Смокова от Стопанска академия – „Д.А.Ценов“ гр. Свищов, сподели своя опит и ползи от участието в контактен семинар. Експертите от Център за развитие на човешките ресурси представиха дейностите по Програма „Еразъм+“ на централизирано и децентрализирано ниво, показаха анализ на резултатите от Покана 2016 от проектите в сферата на висшето образование с партниращи държави, работата със системите за администриране на Програма „Еразъм+“ и информация за съпътстващите дейности и инициативи на ЦРЧР.