Skip to main content

В периода 23-24 октомври 2018 г. в град Велико Търново се проведоха Информационни дни и Обучителен семинар за подобряване на административния процес по Програма „Еразъм+“, сектор „Висше образование”. В аулата на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ представители от различни български висши училища взеха активно участие в двудневното събитие като споделиха опит и обмениха идеи за подобряване на работния процес по Програма „Еразъм+“.

Презентации от 23-ти октомври

Презентации от 24-ти октомври