Skip to main content

На 25 юли 2017г. в конферентната зала на Център за развитие на човешките ресурси се проведе информационна среща на тема: „Възможности на Европейската доброволческа служба (ЕДС)“, на която присъстваха представители на организации, които нямат акредитация по Европейска доброволческа служба (ЕДС) и нямат опит в разработването на проекти по Програма „Еразъм+“.

По време на събитието бяха представени Програма „Еразъм+“ – КД1 и Европейска доброволческа служба (ЕДС).

Участниците бяха запознати с целите и приоритетите на Програма „Еразъм+“ и със спецификите на проектите в сектор „Младеж“ и Европейската доброволческа служба.

Специално внимание се обърна на Европейския корпус за солидарност, като най-новата инициатива на ЕК.

Участващите организации бяха запознати с процеса на акредитиране по ЕДС; с условията за кандидатстване и финансиране на проекти за доброволчество по Програма „Еразъм+“.

Присъстващите имаха възможност да зададат своите конкретни въпроси към екипа на ЦРЧР.

Събитието беше анонсирано в предаването „Преди всички“ на БНР. Запис от интервюто със Светозар Даскалов, главен експерт в Дирекция „Програмни дейности, селекция и анализ“, можете да чуете тук

Екипът на ЦРЧР

26.07.2017г.