Skip to main content

Центърът за Европейска интеграция и международно сътрудничество към Медицински университет – Плевен, съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси – гр.София, организираха на 20 април 2017 г. Информационен ден по Програма „Еразъм+“.

Целта на срещата беше се представят възможностите за студентска и преподавателска мобилност по Програма “Еразъм+”, която тази година празнува своята 30-годишнина, за академичната 2017/2018 година.

На събитието, чийто традиционен домакин е Медицински университет – Плевен, присъстваха и експерти от отдел „Подкрепа за образователните политики и информационни дейности“ към Центъра за развитие на човешките ресурси.

По време на Информационния ден бяха представени дейностите по Проект FRESH, 2016-2018 г., финансиран от Европейската комисия, по програма Хоризонт 2020 – Мария Склодовска-Кюри, които се реализира в рамките на Нощта на учените.

Информационният ден по Програма „Еразъм+“ се проведе на 20 април 2017г., четвъртък, от 10:15ч. до 12:30ч. в зала „Гален“ на Телекомуникационния ендоскопски център при МУ-Плевен.

Екипът на ЦРЧР
20.04.2017г.