Skip to main content

На 17 септември 2019 г. Център за развитие на човешките ресурси проведе в гр. София информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Информационният ден беше насочен към работещи в младежката сфера организации и институции, които се подготвят за кандидатстване в третата покана за 2019 година – със срок 01.10.2019. Събитието имаше за цел да представи възможностите за кандидатстване в младежкия сектор, да предостави форум за споделяне на добри практики и да демонстрира добър опит от страна на успешни български младежки организации.

Екип на ЦРЧР и поканените обучители отговориха на въпроси, свързани с бъдещо участие в двете програми. Проведен беше тренинг за решаване на казуси, възникващи при подготовката на кандидатури за Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.

Екип на ЦРЧР