Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси проведе информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ в гр. Пловдив на 12 април 2019 г.

Събитието беше насочено към представители на организациите и институциите работещи в младежката сфера и имаше за цел да представи всички възможности за кандидатстване, както и да отговори на всички въпроси, свързани с бъдещо участие в двете програми.

По време на информационния ден участие взеха общо 50 младежи и представители на младежки организации и НПО-та.

Екип на ЦРЧР