Skip to main content

Уважаеми посетители,

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе Информационен ден по дейност  ECVET и Програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение“ на 21.11.2019 г. в гр. София в сградата на ЦРЧР на ул. „Граф Игнатиев“ 15.

Информационният ден беше открит с официални думи от страна на г-жа Вася Арсенова, главен секретар на ЦРЧР, която изрази своята радост от високия интерес към събитието, подчерта ролята на ECVET в подобряване качеството на образователната мобилност в сектор ПОО и насочи вниманието към вертикалната образователна проходимост, значима част от развитието на ефективността и ефикасността на образователната ни система, като важна част от дискусиите в работния ден.

Участие в конференцията, ориентирана към партньорството между всички страни, взеха национални ECVET експерти, представители на националната агенция за професионално образование и обучение, на професионалните гимназии, работодатели и университетски представители. По време на срещата, чрез презентации и дискусии бяха представени политиките, практиките и статистиките в областта на професионалното образование и признаването на професионални квалификации. Участниците бяха информирани и за предстоящите възможности за кандидатстване по Програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение“.

Презентациите от обучението можете да намерите тук.

Екипът на Център за развитие на човешките ресурси