Skip to main content

На информационен ден за деца и младежи, организиран от Център за развитие на човешките ресурси в София, бяха представени най-разпространените бланки на документи, които са лесно разпознаваеми в рамките на цяла Европа – документите Europass, както и европейската мрежа за повишаване качеството на услугите за кариерно ориентиране – Euroguidance.

Петьо Кънев, Изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси поздрави младите участници и ги насърчи да бъдат активни за бъдещата си реализация, като подчерта, че екипът от експерти на дейност Европас“ и дейност „Еврогайдънс“ е на разположение при разработване на Europass паспорт на уменията и осигуряване на актуална и полезна информация относно образованието в различни европейски страни.

Преди началото на информационния ден, г-н Кънев награди победителите в Националния конкурс за комикс за деца по дейност „Европас“. Към всички участвали в конкурса, Изпълнителният директор на ЦРЧР се обърна с думите, че вярва, че участието е донесло на всеки много положителни емоции и предизвикателства. В заключение, Петьо Кънев обобщи, че стремежът на екипа на Центъра е непрекъснато да има нови идеи, да предоставя нови възможности за учене, за да провокира креативност в младите хора.

Снимки от събитието можете да видите тук: