Skip to main content

Еколагер „Нашето наследство – където миналото среща бъдещото“ събра в Сандански талантливи деца от 7 български училища.

Подобни инициативи дават възможност на младите, опирайки се на традициите, миналото и културното наследство, да търсят пътищата към съвременното изкуство и към бъдещето. И макар светът с всички негови достижения да се развива твърде бързо,  бъдещето не може без миналото. Заради това е много важно, че младите хора търсят мост между миналото и неговите завоевания, и бъдещето и предизвикателствата, които то отправя към всички нас. Това каза Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите при откриването на Еколагера, организиран съвместно от Център за развитие на човешките ресурси, Информационен център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ – София“ и Европейски потребителски център, който функционира към КЗП.

Знаем, че в Европейския съюз има 24 официални езика, но най-разпространен е езикът на изкуството.  Много сме щастливи, че тази година лагерът е посветен именно на културното наследство, защото  изкуството като най-важния инструмент от езиковото многообразие на ЕС ще даде възможност на участниците да се потопят в неговите особености и да изградят чувство на ангажираност към европейското културно наследство,  като използват именно езика на изкуството, каза д-р Борислав Мавров, ръководител на Информационен център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“- София“.

Еколагерът се провежда за 8 поредна есен, като всяка година е свързан с темата на съответната европейска година, обясни  Милена Караангова, главен експерт в ЦРЧР – Националната агенция, която управлява за България програмата Еразъм+  –  най-голямата програма на Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт. Целите на програмата са свързани с ценностите на ЕС, с младите хора и с това, което очакваме да се случи в бъдещето, добави Милена Караангова.

Еколагерът се провежда между 3 и 5 септември в град Сандански и е под мотото „Нашето наследство – където миналото среща бъдещето“. В него  участват  талантливи ученици от 7 училища, чиито разработки получиха най-високи оценки в едноименния конкурс, организиран от трите европейски мрежи. Младежите са от училище „Васил Левски” в Опака, Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ и ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ от Велико Търново, както и от средните училища „Васил Левски“ и „Св. Кл. Охридски“ в Троян, средното училище  „Антим I“ в Златоград и училище „Васил Левски“ в Карлово. По време на тридневния лагер младите таланти ще се включат в театрална работилница, както и в ателиета по изобразително и танцово изкуство, ще получат и съвети за това как безопасно да публикуват снимки в социалните мрежи, като същевременно защитават своето лично пространство. И със сигурност в тези дни те ще развият и обогатят своите социални и личностни умения, ще срещнат нови приятели, а може би ще изберат и бъдещата си професия.