Skip to main content

В периода 27 – 29 юли 2023, в ролята си на Национална агенция по Програмите „Еразъм+” и „Европейски корпус за солидарност“, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център, Национален Европас център, Евродеск България, Евридика България и National VET Team България, ЦРЧР организира дванадесетата Национална конференция „Насърчаване на четенето“ на тема „Хармонията Писано слово – рисунка“.

В Конференцията участваха учители, директори, библиотекари, читалищни дейци, писатели, поети, психолози, художници, за които словото и четенето са значими и те са ги докоснали в работата си, обвързана с културата и образованието, с проекти по Програмите „Еразъм+” и ЕКС, дейностите eTwinning, Европас, Еврогайдънс, Евродеск, Евридика, National VET Team и други европейски програми и инициативи. В  „срещата на четящите хора“, участниците споделиха добри практики, проекти, насърчаващи четенето, или случаи, при които четенето – книгата – словото са изиграли незаменима роля. Те  поставиха акцент върху значимостта на хармонията между текст и рисунка. Споделиха случки и практики, в които думите и багрите/формите са създали незабравимо единение, съхранили  красотата и хармонията му.

В двете работни ателиета „Техниката Ars in libri“, ръководени от Соня Първанова, библиотекар в НЧ „Христо Ботев“, град Рила,  участниците се научиха как да превърнат отчислените книги в истински произведения на изкуството. В работното ателие „Продавач на надежда“, проведено от д-р Ирена Райкова, eTwinning посланик, участниците бяха запознати с възможностите за прилагане на метода Нейрографика в уроците по български език и литература с цел формиране и развитие у учениците 1 – 4 клас на умения за създаване на текст. Под ръководството на модератора гостите създадоха неповторими рисунки с помощта на метода Нейрографика.

Вечерта участниците в Конференцията се потопиха в неповторимата атмосфера на станалата традиционна музикално-поетична програма – този път със стихове и песни на поетите Татяна Йотова и д-р Веселин Веселинов, а други приятели на перото четоха свои стихове и разкази.

В края на срещата се проведе изложението „Какво четеш?“, където всички участници представиха и дариха свои любими книги за фонда на 3 от читалищата, участници в Конференцията.

Дванадесета поредна година събитието събра съмишленици и приятели от цялата ни страна, отдадени на голямата кауза в защита на четенето, писаното слово, грамотността.