Skip to main content

На 12 декември 2018г. Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира редовната Годишна среща на акредитираните организации по доброволческите дейности на Програма „Еразъм+“.

Срещата бе открита от г-н Петьо Кънев, изпълнителен директор на ЦРЧР, който отправи приветствие към присъстващите представители на някои от най-активните организации в областта на доброволческите дейности. Г-н Кънев обърна внимание, че 2018 година е значително по-различна от предишните, поради успешно проведеното първо Българско председателство на Съвета на ЕС, по време на което бе договорена новата европейска програма в областта на младежките дейности – Европейски корпус за солидарност. С бюджет от около 10 млн. евро до 2020 година за България и над 350 млн. евро за целия Европейски съюз, новата програма създава редица възможности за финансиране на доброволчески дейности, стажове и работа в областта на солидарността.

По време на срещата бе предоставена възможността на участниците да работят в групи по теми от съвместен интерес, като например осигуряване на минимални стандарти при работата с доброволци, изграждане на положителни контакти с организации от други европейски страни, споделяне на добри практики и др.