Skip to main content

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще проведе традиционната си Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“. Събитието започва в 10.00 ч. на 6 декември (четвъртък) 2018г, Централен военен клуб, София. По време на на форума ще бъде направен обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на „Еразъм+“. Програмата на Европейската комисия е най-голямата, най-популярната и най-ефективната в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Участие в Конференцията ще вземат Петьо Кънев, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи и Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката.