Skip to main content

Днес, 07.12.2016 г., на Годишна валоризационна конференция организирана от Център за развитие на човешките ресурси бяха разгледани проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на Програмата на Европейската комисия в областта на образованието, младежта и спорта „Еразъм+“. В нея взеха участие представители на организации и институции, които работят в областта на образованито и младeжта.

Събитието беше открито от г-жа Татяна Калканова, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси. При откриването на конференцията заместник-министърът на образованието и науката в оставака Диян Стаматов, отбеляза че програма „Еразъм+“ осигурява ефективни начини за решаване на проблеми в образователната система.

Четиридесет и два от 217 проекта бяха отличени със сертификати и плакети за най-качествено изпълнение. В традиционното изложение „И аз умея“ съставено от работни ателиета на младите хора демонстрираха знания и умения, които са придобили по време на работата си в проекти по Програма „Еразъм+“ .

презентацията може да намерите тук
Снимки от събитието можете на намерите тук
прессъобщение
Екипът на ЦРЧР
07.12.2016