• bg
    • bg

Удължаване на срока за кандидастване по Ключова дейност 1, сектор “Висше образование”

Feb 26, 2018

важаеми кандидати,

Моля да се запознаете със следната информация, която се отнася до подаването на онлайн формуляри за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма “Еразъм+”, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни държави (КД103), Мобилност на студенти и персонал между Програмни и Партниращи държави (КД107) и Акредитация на консорциум във висшето образование (КД108).

Информираме Ви, че поради технически причини крайният срок за подаване на проектни предложения по КД103, КД107 и КД108 е удължен с 24 часа.

Новият краен срок за подаване на кандидатури (в упоменатите по-горе дейности) е 12:00 часа (Брюкселско време) на 02.02.2018 г.

Тези от Вас, които успешно са подали кандидатура по посочените по-горе дейности, не е необходимо да подават отново.