• bg
    • bg

Важна информация за кандидатстващите по Ключова дейност 1 на Програма “Еразъм+”, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни и Партниращи държави

Удължаване на срока за кандидастване по Ключова дейност 1, сектор “Висше образование”

Междинна оценка на Програма “Еразъм+”

Уебинар по КД2, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Професионално образование и обучение“

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“