Кои сме ние?

В продължение на 20 години ЦРЧР се утвърждава като успешна национална структура за управление на европейски образователни програми.

Повече за нас
ПРОГРАМА

Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. В програмата за периода 2021-2027 г. се поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

ПРОГРАМА

Европейски корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност е инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа.

Кое е за мен?

Дейсности

Документи за бенефициенти

Новини

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove.

Събития

March 20
Междусекторна среща „Our Green Planet“
May 28
Годишна среща на акредитирани и новоакредитирани организации
June 12
Обучение за отчитане на проекти по Програма ЕКС и Програма „Еразъм+“
June 25
Събития от Цикъла за обучение и оценка в младежката сфера
July 02
Обучение на директори „Национален онлайн семинар Еразъм+ & eTwinning“