Skip to main content

Уважаеми колеги,

В ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“,  Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще организира следните събития от Цикъла за обучение и оценка по младежките дейности:

– Обучение при пристигане: 23 – 27 март 2020г., в гр. София

– Среща за междинна оценка: 24 – 27 март 2020 г., в гр. София

ЦРЧР покрива разходите за настаняване и изхранване на доброволците, както и пътните разходи от населеното място, където се осъществява проекта, до гр. София.

В обучението при пристигане могат да се включат доброволци, реализиращи доброволческа служба с продължителност над 2 месеца в текущи проекти по Програма „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“. Всеки доброволец може да участва в този тип обучение само веднъж по време на службата си.

В срещата за междинна оценка следва да се включат доброволци, реализиращи доброволческа служба с продължителност от 6 или повече месеца в текущи проекти по Програма „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“. Желателно е срещата за междинна оценка да се реализира след средата на службата на доброволеца. Всеки доброволец може да участва в този тип среща само веднъж по време на службата си.

Ако някои от доброволците Ви не са участвали в ЕДС обучение при пристигане, но вече са преполовили проектите си, каним да се включат директно в среща за междинна оценка.

Допълнителна информация за програмата на дейностите, начините за възстановяване на пътните разходи на доброволците, точното място на реализация на събитията и друга практическа информация ще бъде изпратена веднага след обработка на заявките за участие.

Моля в срок до 13 МАРТ 2020г. (включително) да подадете за доброволците заявки за участие за съответното събитие, достъпни на следните линкове:

Обучение при пристигане: https://www.surveymonkey.com/r/PN3VL62

Среща за междинна оценка: https://www.surveymonkey.com/r/PFVGMT5

Важно е да знаете, че местата са ограничени и ще бъдат запълнени на принципа „първи по време, първи по право“. При това условие при запълване на местата преди крайния срок посочен в това писмо, регистрацията ще бъде затворена автоматично.

Моля, обърнете внимание на следното:

–              Заявките за участие в обученията се попълват от представител на  организацията, запознат с правилата по доброволческите проекти, а не от самите доброволци, за да се избегне попълване на неясна и неточна информация;

–              На въпросите се отговаря подробно и се предоставя ясна, вярна и точна информация (например информация за преминато обучение при пристигане и т.н.);

–              Заявките се подават в рамките на посочения краен срок!

–              Заявката се счита за подадена до ЦРЧР след натискане на бутона РЕГИСТРИРАНЕ и визуализиране на автоматично потвърждаващо подаването на данните съобщение.

Бланка за декларация за отказ, която доброволец следва да попълни, подпише и изпрати (или в оригинал или сканирана по електронната поща), ако по някаква причина няма възможност да участва в съответното събитие: – ТУК

 

Екипът на ЦРЧР