Skip to main content

Уважаеми посетители,

В процеса на консултации в рамките на осмия цикъл на диалога на ЕС по въпросите на младежта под надзора на европейската ръководна група се провежда онлайн проучване, за да се разберат възгледите на младите хора относно европейската цел за младежта № 9: Пространство и участие за всички.

Младите хора са политически активни, ангажирани и често са в челните редици на много световни движения и ръководени от младежи организации. Трябва да направим така, че всички млади хора да могат да реализират правото си на участие в демократичните процеси, което означава да премахнем пречките и да създадем равни възможности.

Тъй като особено много искаме да изградим мостове между младите хора и политическите институции, споделете с нас мнението си как да направим това, като попълните тази онлайн анкета в рамките на осмия цикъл на диалога на ЕС по въпросите на младежта най-късно до 15 юни 2021 г.! Както вероятно знаете, този кръг консултации е насочен към пространствата за младежта и младежкото участие и е свързан с европейската цел за младежта № 9: Пространство и участие за всички. Консултациите се провеждат под надзора на европейската ръководна група на диалога по въпросите на младежта в ЕС, чиито членове са представители на младежки съвети, министерства на младежта, Европейския младежки форум и Европейската комисия.

Кажете ни какъв вид обществени места са ви необходими, за да прекарвате време заедно, да обсъждате политическите си възгледи, да се срещате с лицата, отговорни за вземането на решения, и да организирате проекти, които са важни за вас. Искаме също така да се уверим, че получавате ясна информация по обществени въпроси, които представляват интерес за вас, и да ви помогнем да придобиете умения за разбиране и критично мислене за този вид информация. Ето защо ви приканваме да попълните анкетата, което няма да ви отнеме повече от 8 минути.

Пространство и участие за всички — помогнете ни да го осъществим!

 

Екипът на ЦРЧР