Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ и Ключова дейност 3 „Младежки диалог“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 07 май 2020 г.

Информацията е достъпна в секция „Ключова дейност 1“ и „Ключова дейност 3“, сектор „Младеж“, раздел „Резултати“, както и на директните връзки по-долу:

КД1 „Образователна мобилност за граждани“

КД3 „Младежки диалог“

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнали въпроси, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР