Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Регистрационните номера на проектните предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“ на Програма „Еразъм+“, подадени към краен срок за кандидатстване 01.10.2020 г., можете да намерите на следните адреси:

КД1 – Образователна мобилност за граждани

КД2 – Стратегически партньорства

КД3 – Младежки диалог

 

Екипът на ЦРЧР