Skip to main content

На 10 февруари беше проведен уебинар с практически насоки за кандидатстване по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за Поканата за подаване на проектопредложения с краен срок 23 февруари 2022 г.

Запис от събитието можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР