Skip to main content

На 28.06.2022 г., ЦРЧР организира обучителен уебинар за бенефициенти с насоки за работа с новата платформа за отчитане на проекти „Beneficiary Module“ (ВМ) по КД1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“.

Запис от събитието можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР