Skip to main content

На 24.03.2022 г., ЦРЧР организира обучителен уебинар, посветен на новата платформа за отчитане – Beneficiary Module (ВМ) по Програма „Европейски корпус за солидарност“ – налични възможности. Също така, беше дадена и информация, засягаща и финансовата отчетност по проектите.

Запис от събитието можете да видите: Тук

Презентации от събитието: Тук

 

Екипът на ЦРЧР