Skip to main content

На 29.03.2022 г., ЦРЧР организира обучителен уебинар за бенефициенти за управление на договори по Ключова дейност2 „Партньорства за сътрудничество между организации и институции“ на Програма „Еразъм+“, дейност „Малки партньорски проекти“ в сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Образование за възрастни“, и „Младеж“.

Запис от събитието можете да видите: Тук

Презентации от събитието: Тук

 

Екипът на ЦРЧР