Skip to main content

На 7 март 2022 г. беше проведен уебинар с практически насоки за кандидатстване по Ключова дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“ на Програма „Еразъм+“,  сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“, „Образование за възрастни“ и „Младеж“ за Поканата за подаване на проектопредложения с краен срок 23 март 2022 г.

Запис от събитието можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР