Skip to main content

Запис от уебинарите с насоки за кандидатстване по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“ по Поканата за подаване на проектопредложения с краен срок 23 февруари 2023 г., проведени в периода 01 – 02 февруари 2023 г., можете да видите тук:

 

Екипът на ЦРЧР