Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси организира онлайн информационно събитие (уебинар) с практически насоки за кандидатстване по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“,  сектор сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“ за Поканата за подаване на проектопредложения с краен срок 23 февруари 2022 г.

Уебинарът ще се проведе на 10 февруари 2022 г. от 15:00 ч. За да участвате е необходимо да попълните регистрационната форма: Тук

Регистрации ще се приемат до 17:00 ч. в деня преди провеждането на уебинара или до достигане на техническия капацитет на платформата. Потвърждение за участие и линк за достъп ще Ви бъдат изпратени до 12:00 ч. на 10 февруари 2022 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НЕ СЕ ИЗИСКВА!

Технически изисквания за използване от потребители:

Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон с операционна система Windows, Linux, iOS или Android; Браузър – Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge, последни версии; Работещи микрофон, слушалки /тонколони; Инсталирана последна версия на Java (минимум 7.51u);

 

Екипът на ЦРЧР