Skip to main content

На 10 февруари беше проведен уебинар с практически насоки за кандидатстване по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“,  сектор сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“ за Поканата за подаване на проектопредложения с краен срок 23 февруари 2022 г.

Запис от събитието можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР