Skip to main content

Бюрото на Европейския парламент в България проведе уебинар „Възможности за европейско финансиране за младежи и младежки организации“ на 17 март 2022 г., четвъртък, от 12.00 до 13.30 ч., и представи някои от възможностите за кандидатстване по европейски проекти, и програми за младежи и младежки организации. В събитието взеха участие Анжелина Христова и Михаил Лалов от Центъра за развитие на човешките ресурси, които представиха Програма Еразъм+ и Европейският корпус за солидарност, Пенка Цветкова от Фондация „Бикоуз в помощ на благотворителността“, която обясни какво представлява програмата „Еразъм за млади предприемачи“ и Йелена Магермейн от Европейската комисия, която запозна присъстващите с най-важните цели и направления на Програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV).

Запис от събитието можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР