Skip to main content

Уважаеми колеги,

В ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“,  Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще организира следните събития от Цикъла за обучение и оценка по младежките дейности:

– Обучение при пристигане: 2527 ноември 2020 г.– ОН-ЛАЙН

– Среща за междинна оценка: 2527 ноември 2020 г.– ОН-ЛАЙН

В обучението при пристигане могат да се включат участници, реализиращи (дейности попроекти за доброволци, стажове и работни места  с продължителност над 2 месеца по текущи проекти по Програма „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“. Всеки може да участва в този тип обучение само веднъж по време на изпълнение на дейностите си.

В срещата за междинна оценка следва да се включат доброволци, работници и стажанти, реализиращи дейности с продължителност от 6 или повече месеца в текущи проекти по Програма „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“. Желателно е срещата за междинна оценка да се реализира след средата на изпълнение на дейностите на участниците. Всеки може да участва в този тип среща само веднъж по време на изпълнение на дейността си по проект.

Ако някои от участниците Ви не са присъствали в Обучение при пристигане, но вече са преполовили проектите си, каним да се включат директно в среща за междинна оценка.

Допълнителна информация за програмата на дейностите, начините на реализация на онлайн събитията и друга практическа информация ще бъде изпратена веднага след обработка на заявките за участие.

Моля в срок до 12:00 ч. на 16 ноември 2020 г. (включително) да подадете за заявки за участие за съответното събитие, достъпни на следните линкове:

Обучение при пристигане: https://www.surveymonkey.com/r/Y5P2LSB

Среща за междинна оценка: https://www.surveymonkey.com/r/YP9YJDQ

Моля, обърнете внимание на следното:

–              Заявките за участие в обученията се попълват от представител на  организацията, запознат с правилата, а не от участниците, за да се избегне попълване на неясна и неточна информация

–              На въпросите се отговаря подробно и се предоставя ясна, вярна и точна информация (например информация за преминато обучение при пристигане).

–              Заявките се подават в рамките на посочения краен срок!

–              Заявката се счита за подадена до ЦРЧР след натискане на бутона РЕГИСТРИРАНЕ и визуализиране на автоматично потвърждаващо подаването на данните съобщение.

Бланка за декларация за отказ, която участника следва да попълни, подпише и изпрати (или в оригинал или сканирана по електронната поща), ако по някаква причина няма възможност да участва в съответното събитие – ТУК

 

Екипът на ЦРЧР