Skip to main content

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Националният експертен екип по професионално образование и обучение (Bulgarian National VET Team), Ви канят да вземете участие в Национална конференция на тема: „Споделяне на успешни практики в областта на приобщаващото образование и обучение по време на пандемията от Covid-19“.

За повече информация и регистрация, посетете страницата на National Vet Team: Тук

 

Екипът на ЦРЧР