Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО (Bulgarian National VET Team), ви канят на конференция, посветена на взаимодействието между всички заинтересовани страни в сектора на ПОО.

Събитието ще се проведе на 03.11.2021 г., в гр. Пловдив, Аудитория 7 на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, бул. Дунав 78, което ще бъде любезен домакин на събитието.

Програмата на събитието (тук), обхваща важни теми за взаимовръзката и ролята на системата ECVET в подкрепа на иновациите в създаването на обучителни програми в сектора на ПОО в България, както и взаимовръзката между бизнес, компетентностите на 21-век и прехода между професионално и висше образование.

ВАЖНО: Събитието ще се проведе спрямо действащите противоепидемични мерки по заповед РД-01-856/19.10.2021 на Министъра на здравеопазването (в частност точка 31), като всеки участник и лектор на входа на залата трябва да предостави (на хартия или дигитално) валиден и действащ зелен сертификат, удостоверяващ прекаран COVID-19 / завършен ваксинационен курс / валиден ПСР тест (не по-късно от 72 часа от началото на събитието) или бърз антигенен тест (не по-късно от 48 часа преди събитието). Участници, които не притежават такъв сертификат няма да бъдат допускани в залата.  

Срок за регистрация – до 27 Октомври 2021 г. включително.

Линк за регистрация – тук

Събитието няма такса участие!

За всички участници извън град Пловдив се поемат пътни разходи спрямо изискванията посочени в следният документ (тук)

За информация – РД-01-856/19.10.2021

 

Национален екип по ПОО към ЦРЧР