Skip to main content

Европейската изпълнителна агенция „Образование и култура“ организира информационни дни и обучителни уебинари за кандидати и бенефициери по централизираните дейности в сектор „Висше образование“ на Програма „Еразъм+“.

Повече информация: Тук

 

Екипът на ЦРЧР