Skip to main content

Уважаеми колеги,

На 31 октомври 2019г. Център за развитие на човешките ресурси ще проведе в град София Тематичен мониторинг на тема „Устойчивост и приложение на резултатите, постигнати при изпълнение на проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Събитието е ориентирано преди всичко към организации, които в момента работят по финансирани проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, сключили договори през последните две години. Целта му е да подпомогне тези институции да приключат успешно своите проекти, като използват максимално ефективно всички потенциални възможности на съдържателните и финансови ресурси, заложени в тях.

Ще бъдат представени успешни проекти, получили висока оценка на етап приключване на проекта, и представили доказано устойчиви резултати.

Ако желаете да се включите в събитието, моля да направите своята регистрация – ТУК

Регистрации ще се приемат до запълване на предвидените места и не по-късно от 18 октомври 2019, петък. Електронно потвърждение за приета регистрация ще бъде изпратено на одобрените участници до края на деня на 21 октомври 2019, понеделник.

Очакваме Ви!

 

Екипът на ЦРЧР