Skip to main content

Уважаеми посетители,

С наближаването на края на здравната криза, свързана с епидемията, причинена от новия коронавирус Covid-19, един от най-важните Европейски приоритети ще бъде борбата с безработицата и подкрепата за необходимото повишаване и/или промяна на квалификациите. Отвъд краткосрочната подкрепа за запазване на работни места, много хора ще се нуждаят от нова работа в идните седмици и месеци. Хората ще се нуждаят от информация и подходящи инструменти за намиране на работа, възможности за обучение и представяне на уменията си. В светлината на епидемията от Covid-19, Комисията иска да гарантира, че новият Европас ще може да окаже подкрепа на много хора, които се сблъскват с нови предизвикателства на трудовия пазар, и които все повече ще се обръщат към онлайн инструментите, като Европас.

 В тази връзка, бихме искали да Ви уведомим, че на 8 юли 2020 г. предстои стартирането на новата платформа Европас.

Представяме Ви кратка информация за възможностите, които ще предостави новият Европас.

Новият Европас за ползватели

 • Европас е вашият безплатен набор от онлайн инструменти и информация, които ще Ви помогнат да управлявате кариерата си през целия си живот.
 • Търсете работни места в рамките а ЕС. Регистрирайте се, за да си създадете профил и да получавате предложения за подходящи работни места, на база вашите умения и интереси.
 • Търсете курсове в ЕС. Регистрирайте се, за да си създадете профил и да получавате предложения за подходящи курсове, на база вашите умения и интереси.
 • Създайте свой безплатен Европас профил, за да управлявате своето обучение и работа в Европа.
 • Подчертайте своите умения, квалификации и опит с инструментите на Европас, така че да са разбираеми в цяла Европа.
 • Определете кариерните и образователните си цели с дигиталните инструменти на Европас.
 • Намерете доверени национални информационни и контактни точни за работа и учене в Европа с Европас.
 • Управлявайте и съхранявайте надеждно цялата информация за кариерата Ви в един инструмент на ЕС.
 • Създайте лесно своето CV и мотивационно писмо, посредством информацията, съхранена във Вашия Европас.
 • Управлявайте кариерата си с инструментите Европас, независимо дали започвате първата си работа или търсите нови възможности.
 • Получавайте и споделяте безплатно дигитални грамоти, дипломи и сертификати от образователни, и обучителни институции с Европас Дигитална Акредитация.
 • Получете достъп до всички Европас инструменти и информация за управление на Вашата кариера и обучение на 29 европейски езика.

Новият Европас за работодатели

 • Новият Европас предлага безплатен набор от онлайн инструменти и информация, които подкрепят процесите на подбор и развитие на персонала.
 • Можете да получите структурирана информация директно от кандидатите за работно място.
 • Можете да използвате безплатния Европас профил и инструменти, за да проследите професионалното развитие на персонала и да идентифицирате уменията, нуждаещи се от надграждане.
 • Можете да получите и проверите достоверни Европас Дигитални Акредитации (грамоти, дипломи и сертификати от образователни, и обучителни институции).
 • Можете да получите достъп до надеждна информация за умения и квалификации в Европа, включително да сравните и разберете квалификационните рамки и системи.

Новият Европас за организациите и институциите, предоставящите образование и обучение

 • Европас предлага безплатни онлайн инструменти и информация в подкрепа на Вашите обучаеми и на Вас, относно разбирането на уменията и квалификациите в Европа.
 • Можете да получите структурирана информация директно от кандидатите за обучение.
 • Можете да използвате безплатния Европас профил за да помогнете на обучаемите да отразят своето формално, неформално и/или информално обучение, и постиженията си до момента и да съхранят своите документи и дипломи.
 • Можете да издавате, получавате и проверите надеждни Европас Дигитални Акредитации (грамоти, дипломи и сертификати от образователни, и обучителни институции).
 • Можете да получите достъп до надеждна информация за умения и квалификации в Европа, включително да сравните и разберете квалификационните рамки и системи.
 • Можете да издавате Европас документи като Допълнения към квалификации и Европас Мобилност, за да помогнете на притежателите им да представят своите умения, квалификации и опит.

Новият Европас за предоставящите подкрепа и ориентиране

 • Европас предлага безплатен набор от онлайн инструменти и информация, които подкрепят разбирането на уменията и квалификациите в Европа.
 • Инструментите Европас представят уменията и квалификациите, необходими за ученето през целия живот и прехода от учене към работа.
 • Вие сте важна част от създаването и внедряването на Европас.
 • С помощта на инструментите на Европас можете да подкрепяте и напътствате потребителите си да управляват своето обучение и кариера.

 

Екипът на ЦРЧР