Skip to main content

Уважаеми посетители,

На 31 октомври 2019 г. Център за развитие на човешките ресурси проведе в София Тематичен мониторинг на тема „Устойчивост и приложение на резултатите, постигнати при изпълнение на проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Събитието се проведе в хотел “Central park” и беше ориентирано преди всичко към организации, които в момента работят по финансирани проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, сключили договори през последните две години. Целта беше да подпомогне тези институции да приключат успешно своите проекти, като използват максимално ефективно всички потенциални възможности и ресурси. Бяха представени успешни проекти, получили висока оценка на етап отчитане, които са показали доказано устойчиви резултати, а ескперти от ЦРЧР споделиха добри практики и полезни онлайн образователни платформи.

Екипът на ЦРЧР