Skip to main content

„Звезда на Европа DATE NIGHT “ – НАМЕРЕТЕ ПАРТНЬОР
12 април – 15:00 – 17:00 CET
Присъединете се този линк: https://discord.gg/WwHvPEkvb3
Star of Europe (www.starofeurope.eu) е практичен подход към процесите на младежки обмен, където младите хора, партньорските организации и обучението са ключови! Едно от предизвикателствата в процеса може да бъде намирането и изграждането на качествени партньорства… Сега вие и вашата организация имате шанс да се срещнете и да се срещате с организации, които се интересуват от вас като партньор!

„Звезда на Европа DATE NIGHT “ е за вас, ако:

– Вече работите с група млади хора, които може да имат интерес да участват в младежки обмен
– Бих искал да „хвърлим мрежа“ и да видим какво има по отношение на потенциални партньори за младежки обмен
– Радвам се да се присъедините към виртуална общност, където партньорствата за младежки обмен могат да разцъфтят!

Националната агенция на Филандия е домакин на втората „Звезда на Европа DATE NIGHT“, където организации (като вашата!) могат да се срещнат и да разчупят леда, надявайки се, да доведе до някои по-сериозни срещи и бъдещи инициативи! „DATE NIGHT“ ще бъде организирана виртуално на сървъра на Star of Europe Discord – след като се присъедините, нашите фасилитатори ще ви насочат на правилното място!

Сега е моментът да поговорите с вашите млади хора и да помислите заедно какъв тип партньор търсите и може би да подготвите постер за вашата група и какъв партньор търсите.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ НА STAR OF EUROPE DISCORD СЪРВЪР: https://discord.gg/WwHvPEkvb3

Поздрави,

Екипът на ЦРЧР