Skip to main content

Уважаеми посетители,

Във връзка с технически проблеми при подаване на формулярите за кандидатстване по КД2 „Стратегически партньорства“ с краен срок 21.03.2019 г., Европейската комисия обяви удължаване на срока за подаване на проектни предложения до 26.03.2019 г. (до 13 часа българско време)

Екип ЦРЧР