Skip to main content

 

Уважаеми дами и господа,

Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ организира работен семинар за професионалното развитие на тема: „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място“. Събитието ще се проведе на 16 април 2019 г. в град София.

Основната цел на събитието е представяне на основните принципи на ECVET и ролята им за повишаване на възможностите за обучение на работното място, както и представяне на основните характеристики на дуалното образование и обучение.

По време на семинара участие ще вземат представители на образователни институции и Агенцията по заетостта.

Също така са планирани презентации за представяне на добри практики в обучението на работното място и дуалното образование в България.

Организаторите на ECVET семинара покриват изхранването по време на семинара на участниците, заявили своето включване до 10ти април 2019 г. на следния линк: ТУК

За допълнителни въпроси може да се свържете с Иванка Михайлова на тел. 02/ 9155 097 или imihailova@hrdc.bg.

Предварителна програма: ТУК

 

Национална група от ECVET експерти към Център за развитие на човешките ресурси