Skip to main content

Резултатите от селекция на проектни предложения по Ключова дейност 1, сектор „Младеж“, подадени по Поканата за кандидатстване към 23.02.2022 г. може да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР