Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО (Bulgarian National VET Team), ви канят на Кръгла маса за потребителите на ПОО сектора, която ще се проведе на 07.12.2021 г., в гр. Благоевград, хотел „Езерец“

Събитието е ориентирано към учители и директори на професионални гимназии, ръководители на Центрове за професионално обучение, практикуващи специалисти и експерти в сферата на професионалното образование и обучение и дейности, насочени към учене през целия живот. Добре дошли са и работодатели и други заинтересовани лица от подобряване на връзките между всички участници в системата за професионално образование и обучение.

Кръглата маса има за цел представяне на разнообразни гледни точки и добри практики в професионалното образование и обучение. Дискусионният форум предвижда включване на широк кръг теми и участници. Директори на професионални гимназии в страната ще коментират особеностите на практическото професионално обучение в ковид среда, както и предимствата на дуалната система на обучение. Учители от професионални гимназии ще споделят свой опит от провеждане на практическо обучение в европейски страни и от валидиране на самостоятелното учене в инженерни специалности. Представители на НАПОО ще коментират приложението на микрокредитите за насърчаване на професионалната реализация. В обща дискусия ще бъдат очертани постижения, проблеми и идеи за бъдещето в професионалното образование и обучение.

Програмата на събитието можете да видите тук (линк)

 ВАЖНО: Събитието ще се проведе спрямо действащите противоепидемични мерки по заповед РД-01-890/3.11.2021 на Министъра на здравеопазването (в частност точка 32), като всеки участник и лектор на входа на залата трябва да предостави (на хартия или дигитално) валиден и действащ зелен сертификат, удостоверяващ прекаран COVID-19 / завършен ваксинационен курс / валиден ПСР тест (не по-късно от 72 часа от началото на събитието) или бърз антигенен тест (не по-късно от 48 часа преди събитието). Участници, които не притежават такъв сертификат няма да бъдат допускани в залата.  

Срок за регистрация – до 14 часа 01.12 2021 г. включително.

Линк за регистрация

Събитието няма такса участие!

За всички участници извън град Благоевград се поемат пътни разходи спрямо изискванията посочени в следният документ (тук)

За информация – РД-01-890/3.11.2021

 

Национален екип по ПОО към ЦРЧР