Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Националният експертен екип по професионално образование и обучение (ПОО) организираха кръгла маса на тема „Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация”, която се проведе на 30.11.2022 г. в гр. София. Събитието събра експерти и практици в областта на ПОО, представители на държавни институции и на социалните партньори –  МОН, НАПОО, БСК, АИКБ, както и участници в първия национален конкурс за ученици на тема: „Зелени и дигитални умения в класната стая – GREENEDU and DIGIEDU“, заедно с техните родители и преподаватели.

По време на кръглата маса бяха представени предизвикателствата пред  развитието на образованието и обучението в дигитална среда, както и сътрудничеството между поколенията за преодоляване на  дигиталното неравенство, за повишаването на дигиталната грамотност в мигрантските общности и повишаването на дигитално-медийните умения на учениците. Бяха представени и обсъдени възможностите за индивидуално кариерно развитие, които ще предоставят микроудостоверенията (микрокредитите) и индивидуалните сметки за обучение, и пътищата за прилагането им в национален контекст.

Повече информация и снимки от събитието можете да видите на страницата на Националния експертен екип по ПОО: Тук

 

Екипът на ЦРЧР