Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси и Националният експертен екип по ПОО Ви канят да вземете участие в Кръгла маса на тема „Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация”, която ще се състои на 30.11.2022 г. в гр. София. По време на кръглата маса ще бъдат представени предизвикателствата пред  партньорството в дигитална среда и сътрудничеството между поколенията за преодоляване на  дигиталното неравенство, повишаването на дигиталната грамотност в мигрантските общности и резултати от национално проучванена дигитално-медиийните умения на учениците.

За повече информация и регистрация за участие, вижте интернет страницата на Националния експертен екип по ПОО.

 

Екипът на ЦРЧР