Skip to main content

Резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 и  Ключова дейност 2, сектор „Младеж“ на „Програма Еразъм+“,  подадени по Покана за кандидатстване към 04 октомври 2022 г., можете да видите тук:

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация, относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.
Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР